Archive for فوریه, 2010

27 فوریه 2010

شنبه

       امروز شنبه است . آغاز هفته . هفته­ای جدید با کارهای جدید . چه فرش چهل تکه­ای که از کارهای هفته درسرم نچیده­ام که امروز بروم بانک و فردا آن­جا و پس فردا آن یکی جا و … .

یک آیه از قرآن را خوانده بودم که می­گفت :« ولا تَتبِع خطوات شیطان» و این یعنی که شیطان گام به گام مرا وسوسه می­کند و تنها وسوسه می­کند و اما  برداشتن گام­ها با خود من است ، به اختیار من است ، دراراده­ی من است، به خواست من است . منم که قدم به قدم وسوسه هایش را دنبال می­کنم و هر روز از نوری که روزی غرق آن بودم و پای به سکوی پرتاب گذاشتم تا بالا بپرم به سمت ظلمت می­روم.

عزیزی می­گفت که همانطور که قدم به قدم سمت ظلمت رفتی ، تنها قدم به قدم می­توانی از آن بازگردی.

 کاش همانطور که فرش چهل تکه­ی کارهای هفته­ام را نقش می­زدم ، گام­های صعودی سمت نورم را نیز یک به یک کنارهم می­چیدم بلکه بعد از چندهفته به آغازین پله­ی سکو بازگشته باشم و همانطورکه روزی قدم به قدم سمت عمق ظلمت رفته بودم این­بار اوج می­گرفتم و پله پله بالا می­رفتم و غرق نور آن بالاها می­شدم.

24 فوریه 2010

روز مهندس مبارک

طرب سرای محبت کنون شود معمور           که طاق ابروی یار منش مهندس شد

مهندس یعنی بسازی و لذت ببری  نه از اینکه تو سازنده ای ، از اینکه مثل او چیزی ساخته ای!

«روز مهندس مبارک»

24 فوریه 2010

آسمان آسمان گل به شادباشی این عید بزرگ

      سلام بر شما خاندان نبوت وموضع ودایع رسالت و محل نزول ملایک و هبوط انوار وحی خدا و معدن رحمت حق و گنج­های علم و معرفت الهی و صاحبان منتهای مقام حلم و اصول صفات کریمه و پیشوای امم و ممالک و ولی نعمت های روحانی و ارکان بزرگواری و نیکوکاری و عماد نیکویان عالم و بزرگ و قائد بندگان و ستون­های محکم شهرهای علم و درهای ایمان و امین اسرار خدای رحمان و فرزندان ِ پیغمبران و برگزیده از رسولان و عترت رسول خاتم (ص) که برگزیده­ی خدای جهان است و برشما باد رحمت و برکات خدا.

read more »

21 فوریه 2010

این جا زمین است…

و اما این جا زمین است ، سکوی پرتاب تو . تویی که روزی با عشق آفریدت تا وجود داشته باشی و به او برسی!

و عالم را برایت منظم خلق کرد تا کمک راهت باشد . خداوند عادل است و عدل در لغت به معنای قرار دادن هر چیز در جای خود آن است و انسان زمانی انسان می شود که اعتدال بیابد ،« و إذا سَویتهُ و نَفَختُ فیه من روحی فقعوا لهُ ساجدین»،و آن هنگام است که بر فرشتگان سجده بر انسان واجب می شود و او…

read more »

20 فوریه 2010

تو گران مایه ای

آینده همان است که تو در ذهن فکر می کنی و در دل دوست داری!

تو از همان طایفه ای که دنبال علم تا به ماه هم می روی.

اگر تو بخواهی جهان با تمام وسعتش در خدمت توست ، آری تو تا به این اندازه گرانمایه ای.

تو اشرف مخلوقاتی.

تو همانی که الطاف الهیِ مختص تو در شماره نمی آید.

تو ذره ی کوچکی هستی که این عالم با تمام وسعتش در تو جمع شده است.

تو همانی که برایت مادر را آفرید با تمام محبتش.

تو همانی که برایت پدر را آفرید با تمام حمایتش.

آب را آفرید که همیشه تازه باشی.

نور را آفرید تا در ظلمت نگذرانی.

روح را آفرید تا نور را بفهمی.

راه را آفرید تا روح را پیدا کنی.

قلم را آفرید که راه را گم نکنی.

عمر می دهد که از قلم به نور برسی.

آری تو تا به این اندازه گرانمایه ای!

19 فوریه 2010

کلام اول

متلبس می شوم به اسمی از اسماء الهی که بواسطه ی آن به کمال اولی و ثانوی برسم!

پناه می دهم خود را و دین و اهل بیت و مال و فرزند و برادران خود را و آنچه را که خدا روزیم کرده و خاتمه ی عملم را و هر که را به من مربوط است ، همه را به خدای یکتای فرد بی نیازی که او را پدر و فرزند نیست و بی کفو و مانند است می سپارم و به پروردگار صبحگاه از شرّ هر چه خلق فرموده و از شرّ هر تاریکی هرگاه شدت یافت و از شرّ زنان ساحره که به سحر در گره ها می دمند و از شرّ هر حسودی که به حسد برخیزد و به پروردگار آدمیان و پادشاه آدمیان و معبود آدمیان از شرّ وسوسه های شیطان  خناسی که در دلهای مردم وسوسه می کند ، چه شیطان انسی باشد و چه شیطان جن .